Träffar

Tar tillvara den gemensamma kraften i cirkeln

Träffarna är för den med tidigare erfarenhet av shamanskt arbete och som vill vara delaktig i det tillsammans med andra. En träff har inga fasta deltagare utan man tar ställning inför varje tillfälle om man vill delta eller ej. Träffarna är ett bra tillfälle att hjälpa varandra i olika helande syften. Man delar med sig i cirkeln om det känns rätt för en. Det som görs och sägs på en träff stannar i cirkeln.
 

Permanent är att träffarna uteslutande består av shamanism och att övergripande fokus är av helande natur. Vi arbetar med traditionella praktiska metoder inom tydliga ramar där stor vikt läggs vid syfte, delaktighet, respekt inför varandra och inför det vi gör. 

Varierande är antal deltagare, tid, plats och ev. kostnad. Även upplägget kan skilja sig mellan att inom ramen för träffen vara ganska öppet till mer planerat som t. ex vid större gemensamma ceremonier. En träff innehåller ofta egna resor/resor åt varandra, sång, dans och något större gemensamt arbete. Exakt vad som gäller framgår i beskrivningen av innehåll, när en träff är aktuell.

Förkunskaper: grundläggande kunskaper i shamanism. Allra minst ska kontakten med ens lärare i övervärlden och med kraftdjuret vara etablerat och fungerande. 

Anmäl dig till nyhetsbrevet om du vill ha information om kommande sammankomster och skriv gärna om du är intresserad av att lära dig shamanism, eller har några frågor och funderingar. 

Senaste träff- och lärtillfälle var 2015 i Umeå. Till vänster finns kortare referat från några av de sammakomster som varit.