Artiklar

Här publiceras allteftersom texter vars syfte är att kunna vara nyttiga i det shamanska utövandet, beröra fungerande förhållningssätt eller på andra sätt göra gott.

Den egna erfarenheten ligger till grund för lärandet och utövandet, och mina texter är inte något undantag. Därför får du också själv avgöra efter egen erfarenhet om det är något som är inspirerande och användbart eller inte.

Frågor och svar om de shamanska behandlingarna kan du läsa här.