Kurser i shamanism

Vid lust och efterfrågan lär jag ut shamanism: en urgammal andlig väg för botekonst i dess vidaste bemärkelse, med direkt samarbete med andevärlden till förmån för den vanliga verkligheten.

Introduktion till shamanismen

Vad?

Grundläggande shamanska metoder. Trumma, sång, dans m.m. Själsresor till och i under- över- och mellanvärld. Egen direkt kontakt, kommunikation och samarbete med kraftdjur, andelärare och naturen. Du får lära dig att hämta information och kraft åt dig själv och åt andra, samt utföra individuella och gemensamma ceremonier. Etik, säkerhet och fungerande förhållningssätt praktiseras och lärs ut genom alla olika moment, genom instruktioner och övningar. Ö
vergripande fokus är av helande natur.

Hur?

Shamanism lär du dig genom egen direkt praktisk erfarenhet: utefter givna instruktioner utförs praktiska övningar både enskilt och gemensamt både inomhus och utomhus, nära eller i naturen. 
Vi arbetar med traditionella metoder inom tydliga ramar där stor vikt läggs vid syfte, delaktighet, respekt inför varandra och inför det vi gör. Det som varierar är antal deltagare, form (officiell kurs eller mer informellt) plats, tid och kostnad.

För vem och varför?

Inga som helst förkunskaper krävs för att introduceras i grunderna. Det är f
ör den som känner en lust att lära sig shamanism, oavsett vad man vet om det sedan innan eller i hur stor utsträckning man tror sig vilja utöva det efteråt. Syftet med utlärandet är att den som vill ska kunna fortsätta att utöva shamanism på ett säkert och gynnsamt sätt. Både till förmån för en själv och för andra, om eller när det efterfrågas.

Senaste lärtillfället var i Umeå 2014. Nästa träff eller lärtillfälle: planeras komma sensommaren 2018.

Anmäl dig till nyhetsbrevet om du vill ha information om kommande sammankomster och skriv gärna om du är intresserad av att lära dig shamanism, eller har några frågor och funderingar.