Sammankomster

Nästa grundkurs planeras för sensommaren 2018. Alla sammankomster innehåller en gemensam grund i form av etik och arbetssätt. Även arbetet i cirkeln kan innehålla utlärande. 

Kurser

Vid lust och efterfrågan lär jag ut shamanism: en urgammal andlig väg för botekonst i dess vidaste bemärkelse, med direkt samarbete med andevärlden till förmån för den vanliga verkligheten. Läs mer.

Cirkel

Cirkeln och träffarna är för den med tidigare erfarenhet av shamanskt arbete och som vill vara delaktig i det tillsammans med andra. Läs mer.