Om mig

Hur jag började, verkar och förhåller mig på den shamanska vägen

Jag heter Rebecca och har utövat shamanism sedan 2003. Jag kom då in på den här vägen på ett klassiskt vis genom en överraskande stark utomkroppslig upplevelse av "shamansk karaktär", men utan att riktigt veta vad shamanism var för något. Ändå har det från början känts som något väldigt hemma. 

Min väg 

Från det att jag började lära mig att utöva shamanism så har jag praktiserat det på i princip samma sätt, d.v.s ägnat mig åt en fördjupning snarare än att försöka ändra på något som redan fungerar. I början utövade jag intensivt på egen hand och tillsammans med andra. I direkt anslutning till en utesittning fem år senare så genomgick jag en omfattande process av själslig pånyttfödelse. I och med det uppkom ett behov av att förhålla mig till shamanism på fler vis än rent praktiskt där jag började tydliggöra mina egna förhållningssätt o.s.v. Samtidigt som jag fortsatte att lära mig genom praktisk erfarenhet, ge behandlingar, anordna träffar och i viss mån själv lära ut. Successivt har verksamheten blivit mer och mer synlig, öppen och tillgänglig för andra. 

Mina lärare

Lärandet är en oändlig process i alla tänkbara och otänkbara sammanhang. De som jag kallar för andar och som sitter på den helande kunskapen och kraften är förmödrar, förfäder och andra lärare, kraftdjur, växthjälpare med flera. Vissa har funnits med mig mycket länge medan andra tillkommit över tid. Mina huvudsakliga lärare finns alltså i andevärlden och är dom jag alltid vänder mig till på den shamanska resan vid behandlingar och annat.

Jag har i många år även haft en mycket betydelsefull, seriös och kunnig lärare som förutom att vara min lärare även är min själsliga, andliga pappa. Det har varit och är fortfarande ett ovärderligt stöd för mig. Det innefattar ett andligt arv som jag ska göra mitt bästa för att ta hand om och kanske själv föra vidare en dag. I praktiken går det ut på att jag utövar och lär ut den shamanska vägen så vettigt jag förmår och som jag själv fått och får lära mig: traditionell shamanism med fokus på helande och botande. Där uppgiften är att vara en länk mellan andevärlden och den vanliga fysiska verkligheten på ett sätt som kommer Jorden och dess invånare till gagn. 

Traditionellt med fokus på helande

Mitt fokus har alltid varit den helande vägen med behandlingar, som jag ser som den huvudsakliga och viktigaste verksamheten. Förutom det erbjuds även sammankomster och lärtillfällen utefter möjlighet och efterfrågan. Det innebär en glädje för mig att med ödmjukhet och respekt dela med mig av vad jag själv lär och har nytta av på den här vägen. Därför har jag lärt ut shamanism både informellt och mer öppet och formellt. Utmaningen hittills har bestått i att hitta de rätta och bästa formerna för att lära ut shamanism, vilket jag inte är helt klar över ännu och kanske aldrig blir till 100%.

Eftersom det enligt mig också är väldigt givande att samarbeta med andra utövare av shamanism så ordnar jag gärna träffar, ofta i samband med vinter- och sommarsolstånd samt vår- och höstdagjämning. Men det kan bli utöver dessa tidpunkter också. Ett återkommande tema på träffarna är att i gemensam kraft arbeta för fred - på ett fredligt vis.

Den utåtriktade delen 

Att vara utåtriktad med det shamanska utövandet handlar inte bara om att jag vänder mig till andra i det utan också om hur jag gör det. Det som visat sig vara särskilt viktigt för mig i det är att sträva mot sätt och sammanhang som är hållbara, genuina, tydliga och förankrade. Det kan handla om allt från hur jag lär ut shamanism till på vilka sätt jag gör verksamheten synlig utåt e.t.c. Det betyder också att den shamanska utåtriktade verksamheten får utvecklas organiskt, till stor del genom rekommendationer utifrån resultat i den vanliga verkligheten. 


Botekonst.nu 

Hemsidan har som syfte att fungera som en kontakt- och informationsyta. När något är aktuellt publiceras det här och i nyhetsbrev. Allt shamanskt arbete utförs i verkligheten vilken denna hemsida kopplar an till. Att rekommendera mig genom att på olika sätt hänvisa till hemsidan är alltid roligt och tacksamt. 

Jag har själv skapat all text & bild på hemsidan. Det är inte självklart att det är okej att kopiera text/bild rakt av från andras hemsidor, så fråga alltid innan. 

Kontakta mig i första hand via e-post 

Varmt välkommen att kontakta mig vid frågor eller intresse. Skriv här eller skicka mejl till rebecca@botekonst.nu