Kurser i shamanism

Vid lust och efterfrågan lär jag ut shamanism: en urgammal väg för botekonst i vid bemärkelse, med direkt samarbete med andevärlden till förmån för den vanliga verkligheten. Kurserna är utformade i samarbete med mina kunniga lärare i andevärlden och baseras på samlade erfarenheter på den shamanska vägen med huvudfokus på botande och helande. 

Grund- och fortsättningskurser

Är du nyfiken på den helande vägen så är du välkommen att först lära dig grunderna i shamanism där du får skaffa dina egna nödvändiga kontakter i andevärlden, för att sedan eventuellt gå djupare in i botekonsten och den helande vägens olika tillvägagångssätt. Efter att du gått grundkursen är det fritt fram att välja i vilken ordning du sedan vill fördjupa dig i de olika delarna. (Obs: på en kurs lärs de olika delarna ut var för sig endast som ett sätt att lära sig. I en behandling i verkligheten så förekommer dessa delar ofta kombinerade, i en oändlig variationsrikedom). 

Övergripande innehåll på kurserna

Alla kurser innehåller förutom fokus på huvudtemat alltid säkerhet, etik och fungerande förhållningssätt, trumma, skallra, sång, dans, resor för varandra och oss själva, arbete med någon större ceremoni och ev. ritualer, arbete i och med naturen och inomhus. Tonvikten ligger på praktiskt lärande genom egen upplevelse och erfarenhet utefter tydliga instruktioner, med utrymme för frågor och funderingar. Vi arbetar med traditionella metoder inom konkreta ramar där stor vikt läggs vid syfte, delaktighet, respekt inför varandra och inför det vi gör. Vi respekterar allas integritet, så det som görs och sägs av personlig karaktär på en kurs stannar i cirkeln.

Generell målsättning

För den som vill lära sig den här vägen vill jag kunna erbjuda ett bra sammanhang för just det. Målet med allt utlärande och därmed alla kurser är därför att de ska vara lärorika, användbara, helande och i sig vara ett tryggt och tydligt sammanhang för ändamålet. 

Innan en kurs

Även om en kurs förutom att ge kunskaper även kan vara helande på många sätt så bör man innan ändå tänka och känna efter om det verkligen är just en kurs man behöver och inte en behandling. Det ena behöver inte utesluta det andra förstås. 

Efter en kurs

Man bestämmer alltid själv i vilken utsträckning man vill fortsätta att utöva shamanism eller inte efter en kurs. Många fortsätter genom att fylla husbehovet där man mestadels hjälper sig själva och sina närmaste människor och det är alldeles gott nog. Medan en och annan vill fortsätta ännu vidare och mer djupgående, eller inte alls. Det är alltid ens eget ansvar att välja om och i vilken utsträckning som man vill utöva shamanism. 

Kurser 2018

Grundkurs i shamanism och 
Fortsättningskurs: Extraktion,
20-23/9 2018

(kurserna bedrivs parallellt)

Tid och datum: kl.16:00 torsdag 20 september - kl 11.00 söndag 23:de spetember 2018. (Höstdagjämningen)

Plats: Risön, Florarnas naturreservat i Uppland.

Förkunskaper: inga för grundkursen. Grundkurs i shamanism hos mig, TBK, FSS eller SCSS är ett krav för fortsättningskursen. 

Kostnad: 1.800 kr inkl logi och anmälningsavgift (egen mat medtages).

Preliminär anmälan

(kryssa för ett alternativ)