Här publiceras några få frågor och svar baserat på vad som är återkommande och som kan anses som intressant för fler. Det bästa är dock att skriva till mig direkt vid oklarheter, frågor eller funderingar.

Hur lång tid tar en behandling och hur många behövs?


Det är en (1) behandling per problem och syfte som gäller, vilken inklusive samtalet före och efteråt tar ca 2-3 timmar totalt. Man kan sen ta en ny behandling efter en viss tid för att jobba vidare med något annat eller med samma sak om man vill. Visar det sig att det är så mycket som behöver göras att det måste delas upp i fler tillfällen så ingår det i priset.

Vad behöver klienten göra, eventuella förberedelser eller annat?

Det är jag och mina andar som 'gör jobbet' med intentionen att så mycket som möjligt ska utföras på plats i andevärlden. Det som alltid förväntas av klienten är att själv bestämma och i samrådan med mig formulera syftet och målet med sin behandling och att efteråt följa eventuella råd. Det kan vara bra att veta och tänka på att trots att man inte kan lämna några garantier så kan en shamansk behandling medföra förändringar i ens liv antingen genom att man själv får kraft att ta tag i saker eller att något förändras i alla fall eller både och. Ibland på ett mer omfattande sätt än man trott.

Behöver jag tro för att det ska fungera?

Shamansk botekonst kan hjälpa även om den som blir hjälpt inte har någon tro på att det finns en andevärld. Man utgår från detta då djur kan bli hjälpta, vilka inte anses ha någon tro på varken eller. 

Kan det ersätta min läkarkontakt/medicin eller annat?

Man ska alltid kontakta sin vårdcentral och läkare o.s.v vid behov. Shamanism utesluter inget sådant, tvärtom. Det kan tyckas vara bara bra att det finns flera olika sätt att hantera tillvaron på, och däribland ett andligt för den som vill eller har ett behov av det också

Jag tror jag behöver en själsdelsåtervinning/extraktion/osv. Kan jag få det? 

Själsdelsåtervinning eller extraktion är exempel på helanden som ofta behöver göras och som också ofta utförs, men ingen människa kan helt säkert veta att det är just det som behöver göras i varje enskilt fall. Det vi kan och ska veta och bestämma är vad problemet är och vad vi vill uppnå med behandlingen. Vad som sedan behöver göras för att det ska uppfyllas är Andarna experter på. Ena gången är det en själsdel som vill tillbaka men det kan lika gärna vara något annat som behöver göras för just det syftet just den gången. En stor anledning till varför vi överhuvudtaget vänder oss till Andarna i det shamanska utövandet är för att de sitter på kunskap och perspektiv som vi själva saknar. Därför erbjuder jag aldrig klienter en själsdelsåtervinning, en extraktion eller annat på förhand.


Men en själsdelsåtervinning eller extraktion är väl alltid bra oavsett? 

Eftersom själsdelsförlust är ett sätt för själen att överleva svåra situationer och trauman så kommer själsdelen antingen tillbaka automatiskt när livssituationen blivit bättre igen eller så behöver man specifikt resa för att hämta tillbaka en eller flera själsdelar. Ganska ofta behövs i de fallen även göras olika saker (helanden eller något praktiskt i den vanliga verkligheten) för att de ska vilja komma tillbaka och stanna kvar och bli ett med själen i kroppen igen. Om man på helt eget bevåg reser för att hämta tillbaka själsdelar till en person så utsätts denne för risken att få tillbaka själsdelar som inte är redo att komma tillbaka än, vilket KAN innebära att själsdelen försvinner lika fort som den återfördes. 

Vad gäller extraktion innebär det sannolikt ingen direkt o-nytta om man skulle utföra en sådan utan en direkt inrådan från Andarna. Däremot kan det innebära att man går miste om ett mer omfattande och kraftfullt helande, som man hade kunnat få om man istället frågat Andarna om vad som behöver göras i relation till ett specifikt problem och syfte. 


Upplever man inga problem i livet så behöver man inte ta någon shamansk behandling.