Behandlingar

Hur går en shamansk behandling till?

En shamansk behandling görs med den shamanska resan som metod. Det är den andliga sidan av ett problem som behandlas och det kan handla om vad som helst som en person upplever som ett problem. Man kan även söka vägledning och information. Själva behandlingen består av den shamanska resan men processen i sin helhet innefattar tre delar som alla hänger ihop och är viktiga:


Förarbete, formulera syftet.
 

Förarbetet består av ett inledande samtal där målet är att formulera det som behandlingen ska leda till; behandlingens syfte. Samtalet kan vara ca 1 timme eller kortare. I samtalet står klienten i centrum och det är hens perspektiv, ord och önskemål som ska fram och bli tydligt.


Behandling, den shamanska resan.
 

Metoden jag sedan använder mig av är den shamanska resan och för detta brukar jag använda min trumma. Jag reser då med klientens syfte till mina helande och medkännande andar, som är dom som vet vad som behöver göras för att uppnå syftet. Mestadels eller allt av det som ska göras utförs på denna resa, i andevärlden. När jag rest färdigt berättar jag allt från början till slut vad som gjorts, sagts och hänt och vad som eventuellt behöver göras för att behandlingen ska gå i fullbordan. 

I en och samma behandling ingår ofta flera olika helandemetoder såsom extraktion, själsdelsåterhämtning, kraftdjurshämtning, informationshämtning, ritualer och ceremonier och annat. Detta sker som sagt till 100% utifrån andevärldens råd och instruktioner, i direkt relation till den hjälpsökandes syfte. Det innebär att varje behandling är unik för varje person och situation. 


Efterarbete, fullbordande.
 

I vissa fall kan ett efterarbete för klientens del "bara" bestå i att skriva ner det jag berättar utifrån resan, men ofta kan det också handla om att göra något i den vanliga verkligheten. Det kan vara alltifrån en för ändamålet skräddarsydd ceremoni/ritual eller något annat som att lägga en sten i ett fönster, ta kontakt med en psykolog, äta lingon, jorda sig eller något helt annat. Vad som helst egentligen, det viktiga är att man gör det. Även om det såklart är frivilligt. Men man ska vara medveten om att helandet kanske inte går i fullbordan annars. 

Boka tid

Tid för behandling och information skickas per mejl.

Alla behandlingar börjar med ett samtal och det är frivilligt om man vill gå vidare med behandling efter det. 

Välkommen att boka nedan (du blir då erbjuden nästa lediga tid och får information om nästa steg).

Det går också bra att skriva via kontaktsidan eller mejla till rebecca@botekonst.nu

Kostnad

Priset för en behandling (ca 2-3 timmar): 800 kr. Det inledande samtalet är kostnadsfritt.

På plats & distans 

Behandlingar kan utföras både på plats  och via distans.
Kommunikationen vid distans sker via telefon eller Skype, både innan och efter utförd behandling.

Frågor? 

Skriv gärna till mig om du undrar något kring behandlingarna eller annat.